Årsavgift

Årsavgiften 2014
Årsavgiften ska betalas senast den 30 september 2014.

Samtliga innebandyföreningar ska betala en medlemsavgift (årsavgift) till Svenska Innebandyförbundet, årsavgiften är fastställd av Förbundsmötet och är 1 000 kr.

Medlemskapet ger föreningen möjlighet att delta i den verksamhet som finns inom svensk innebandy samt möjlighet att söka både kommunala och statliga bidrag t.ex. lok-stöd.

Betald årsavgift gör också att föreningen omfattas av RF:s grundförsäkring.

Årsavgiften gäller per kalenderår vilket innebär att denna betalning avser avgiften för 2014.Foto: perwiklund.se.


Betalning
Föreningen får en faktura skickad till den adress som finns i iBIS (september 2014).

Betalningen, på 1 000 kr, görs till Svenska Innebandyförbundets bankgiro 990-0580 eller plusgiro 23 67 14-2. Ange ”2014-Ert föreningsnummer” som referens.

Betalningen ska vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda senast den 30 september 2014.

Vid utebliven betalning kan föreningen bli föremål för uteslutning.


Kontaktperson: Åsa Wigforss