Ekonomi

Våra betalningsvillkor: 20 dagar

Kundnummer:

Förening som är kund hos Svenska Innebandyförbundet har samma kundnummer som RF:s föreningsnummer.


Ska du betala in pengar till oss? Dessa konton har vi:

Pg: 23 67 14-2
Bg: 990-0580

Betalning av övergångar: Pg 25 70 76-0
Betalning av licenser: Pg 114 79 94-6

Betalar du från utlandet?

IBAN: SE12 5000 0000 0538 5100 1850
BIC/SWIFT: ESSESESS

Ska du fakturera oss?

Organisationsnummer: 813200-3487
Faktureringsadress: Svenska Innebandyförbundet, Box 1047, 171 21 Solna

Maila fakturan till faktura@innebandy.se

Har du utfört ett uppdrag åt förbundet?

Från och med oktober 2012 redovisar alla domare som dömer förbundsserierna sina reseräkningar i Hogia Travel. Klicka här för att komma till inloggningssidan. Saknar du inloggning kontakta Åsa Wigforss.

Övriga reseräkningsblanketter finns under SIBF-info/Dokumentbank. 


Kontaktperson: Åsa Wigforss